Yeryüzünde hiç bir müslüman kalmasa,

Yeryüzünde hiç bir müslüman kalmasa, ben yine Ağrı dağından haykırmak isterim bü...tün Dünya duysun: - " Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu 

Başkaları var diye de mümin değilim. Vicdanım ve aklım ehadiyyet sıfatıyla bütün dinin hakikatine iman etmiş. Başka din kardeşimin de ne Kürtlüğüne bakarım ne Rumluğuna bakarım ne Araplığına bakarım. Allah beni kardeş ilan ediyor: - " İnnemel Müminune İhvetün / Bütün Müminler Kardeştir.'' (Hücürat 10) -
Allah'ın ölçüsünü nasıl terk ederim !..

M.Kemal Allah'ı da nizamını da reddetmiş, şimdi biz de onun fikirlerini reddediyoruz. Kanun hakareti suç sayıyor ben hakaret etmiyorum ama bütünüyle karşıyım, iftihar ederim karşı olmakla.

Bir sopayı eğri bulsan düzeltmekle düzelmez, aksine eğeceksin.
Ah kanun olmasa ben bu sopayı nasıl aksine bükerim bilseniz

[Kadir Mısıroğlu]Yorumlar

Popüler Yayınlar