Kayıtlar

OSMANLI'DA KADIN ŞAİRLER

Timurtaş Hoca, 3 ay sonra evinin kapısına atılmış.

Sultân Bayezid-î Velî Han - Gazi