HADİSLERLE RECEP AYI

Receb-i Şerif

Bu sene (2014) 29 Nisan Salı’yı 30 Nisan Çarşamba’ya bağlayan gece Recep Ayına girdik, elhamdülillah. Receb-i Şerif, çok faziletli bir aydır. Bu ay, yüce Rabbimize kulluk ve ibadet ayıdır. Allah’a (Celle Celaluhu) yalvarış, yakarış, dua ve zikir ayıdır. Recep Ayı, tövbe ayıdır. Bu ay, daha güzel ve daha fazla ibadet etmek için iyi bir fırsattır. Allah’a (Celle Celaluhu) yakınlaşmak için bu ayın faziletlerinden yararlanmak gerekir. Bu büyük ayı gereğince ihya edelim, inşaAllahu Rahman.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Recep, Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Kim Recep Ayında bir gün oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.”

İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına ‘Asabb’ (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin: ‘Estağfirullah ve es’eluhu’t tevbe’ (Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum)”

İmam Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir: “Kim Recep’ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Cennette öyle bir saray vardır ki, oraya sadece Recep Ayında oruç tutanlar gireceklerdir.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini, Allah cehennem ateşine haram kılar.”

İmamı Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir:  “Recep, cennette sütten beyaz ve baldan daha tatlı bir nehrin adıdır. Ondan sadece o ayda oruç tutanlar kana kana içeceklerdir.”

Kutsi bir hadiste şöyle geçer: “Recep Ayını kendimle kullarım arasında bir ip olarak kılmışımdır. Her kim o ipe sarılırsa bana ulaşabilir.”

Kutsi bir hadiste yine şöyle geçer: “Recep Ayı benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Rahmet de kendi rahmetimdir. Her kim bu ayda beni isterse ve benden dua talep ederse onun duasına icabet ederim.”

İmamı Musa Kazım’dan (a.s) şöyle rivayet edilir:  “Recep, Allah’ın büyük ayıdır. Bu ayda işlenen hatırlı amellerin karşılığı iki kat olacaktır ve günahlardan pak olacaktır.”

Selman-ı Farisi’den rivayetle Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:  “Bir kimse, Recep Ayında bir sadaka verir ise, bin altın sadaka vermiş gibi sayılır. Allah-u Teala, onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar; bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:  “Kim Recep Ayını idrak edip onun evvelinde, ortasında ve sonunda gusül ederse, anasından yeni doğmuş gibi günahlarından temizlenir.”

Bir rivayette şöyle zikredilmiştir:  “Her aydan Eyyam’ul-Biz’de (Beyaz günlerde, yani her kameri ayın 13., 14. ve 15. günlerinde) oruç tutmak, dereceleri yüceltir ve sevapları büyütür.”

Recep-Saban-Ramazan

Yorumlar

En Çok Okunanlar

İngilizce İltifatlar ve Türkçe Anlamları 2.Bölüm

İngilizce içki içmek üstüne sözler

İnternet'te Görülmesini İstemediğiniz Bilgileri Nasıl Saklarsınız?

İngilizce İltifatlar ve Türkçe Anlamları 1.Bölüm