TESETTÜR AYETİNDEN Bİ HABER YAŞAYAN SİZLER; EVET EVET SİZ DİN DÜŞMANLARI İYİCE OKUYUN! 


Bir Cumhuriyet kadını çıkıp “Dinimizde Tesettür Yoktur” diyorsa ben de ona bir Osmanlı torunu olarak, Üstadımın verdiği cevaba binaen derim ki;

Ey ahmak!
Senin saçların adedince bizim başlarımız olsa hepsini bu yolda ‘Cilbab’ ile kapatırız!

Sen atanı şaşırtmamış yarı yolda bırakmamış bir soysuzsun! Size olan öfkemiz dinmemişken hangi hakla dinimize yalan yanlış çıkardığın sözlerle saldırırsın?

Bu Müslüman milletini kandıramayacaksınız. Senin ataların zamanında laiklik adı altında onca katliam yaptı. Uyduruk bir şapka kanunu için alimlerimizi astı, harf inkılabı adı altında milletimizi bir gecede cahil bıraktı, kılık kıyafet inkılabı diyerek çarşaflı analarımızı ecnebi kadınlarına benzetti. Ama şimdi sen ve senin gibiler ‘Cilbabımıza’ dokunamayacaksınız! Nasıl zamanında çarşafın altında korunduysak, şimdi de cilbablarımızı laiklik adı altında saldırganlara karşı koruyacağız. Sizin laiklik anlayışınız bu ise Müslüman milleti size kanmayacaktır!     

Tesettür ayetinden bi haber yaşayan sizler; evet evet siz DİN DÜŞMANLARI, iyi dinleyin!


“Tesettür: Örtünme, İslam dininin gösterdiği ve emrettiği şekilde örtünme..” manasına gelirken ahmak olan sizler, dinimizde örtünme yoktur diyorsanız bu sizlerin Avrupai yaşam zihniyetinizden kaynaklanıyordur.

Tesettür, kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. “Müslüman Kadınlarımız” zaif ve nazik yaratıldıkları için kendilerini İslam çerçevesi dışında muhafaza edemezler, dolayısıyla tesettür Müslüman Kadınlarımızın bir kal’ası olmuştur. Çıplak bacaklı kadınlara nazaran Tesettürlü Kadınlar hem kendilerini hem de erkeklerimizin haklarını muhafaza ediyorlar!

Ve Hz. Aişe validemizden rivayet edilen bir hadis-i mürselle kanıtlanmıştır ki:

“Ey insanlar, kadınlarınızı süslenerek giyinmekten ve mescidde gururlanarak yürümekten men ediniz. Zira Beni İsrail, kadınlarının süslü elbiseler giymesi ve mescidlerde gururlanarak yürümelerine kadar lanetlenmediler.”

Yani erkekler, kadınlarının açılıp saçılmasına sessiz kalarak ya da taraftar olarak; kadınlarını yabancı erkeklerin nazarlarına sunmakla deyyusluk yapmış oluyorlar!

Üç kimseye Allah, Cenneti haram etmiştir: içkiye devam edene, ana-babaya asi olana, ailesine fuhşu hoş gören deyyusa. ” Hz. İbni Ömer (r.a.)

Başkasının, karısına-kızına edepsizce bakmak, laf atmak hayvani bir hayat yaşamak, rezilliktir ve biliyoruz ki bu rezilliği Cumhuriyet kadınları dahi istemiyor. Haya dahi bir nev’i Tesettür iken tesettür yoktur diyemeyiz.

“Merkez ve payitaht-ı hükumette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, Tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor!..” Lem’alar sh:196

Alem-i İslam da, izzet-i nefsini muhafaza etmeye çalışan gençlerimizi dahi açık saçıklıkla iştihalarını arttırmak, haklarına tecavüz etmek ve nefislerine mağlub etmeye çalışmak, onları zorla göz zinası yapmaya zorlamaktır. “Benim bedenim, benim özgürlüğüm, bakmasınlar” gibi kendilerini daha fazla alçaltan sözler kullanarak rezilliklerini arttırıyorlar. Onların böyle, kendilerini pazarlar gibi giyinmeleri erkeklerimizi günaha sokar, hatta ve hatta fuhşiyata sebep olmalarına meylettirir.

“Bu zamanda zendeka dalaleti, İslamiyete karşı muharebesinde, nefs-i emmarenin planıyla, Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennem’in odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için, hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.” Gençlik Rehberi sh:25 

İşte anlaşılıyor ki Tesettürsüz bir kadın; ambalajsız şekerlemeye, perdesiz bir eve, kapağı açık kalmış su şişesine ve herkesin nazarını celbeden süslü bir vitrine benzer. 

  
Konuk Yazar: Büşra YILMAZ Nisan/2014


Yorumlar

Popüler Yayınlar