Yayınlar

Mart 8, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

DIY Gutter Fixes

Resim
Easy Gutter Fixes
Solve gutter problems with these easy fixes                Loose Gutters Years ago, spikes and ferrules were a common method for hanging gutters. They do the job all right, but eventually the spikes work themselves loose. Pounding them back in is a temporary fix at best. One way to make sure your gutter doesn't fall off the house is to install fascia hanger brackets. Installation is simple: Just hook the bracket under the front lip of the gutter, and then screw the other side of the bracket to the fascia. Leave the old spikes in place—a spike head looks better than a hole in the gutter.
If your shingles overhang your fascia by a few inches or you have steel roofing, buy the brackets with the screws built in (the type shown here). They cost more, but the head of the screw remains a couple of inches away from the fascia, making them a lot easier to install.


Usta Amerıkada Facabook sayfamı begenirmisin  :)  Buradan tıkla git

DIY Gutter Fixes

Resim
Easy Gutter Fixes
Solve gutter problems with these easy fixes                 Loose Gutters Years ago, spikes and ferrules were a common method for hanging gutters. They do the job all right, but eventually the spikes work themselves loose. Pounding them back in is a temporary fix at best. One way to make sure your gutter doesn't fall off the house is to install fascia hanger brackets. Installation is simple: Just hook the bracket under the front lip of the gutter, and then screw the other side of the bracket to the fascia. Leave the old spikes in place—a spike head looks better than a hole in the gutter.

Türkiye Cumhuriyeti Şikago Başkonsolosluğu

Resim
Başkonsolosluk Duyurusu Genel Seçimlere İlişkin Duyuru , 12.03.2015      
1. Vatandaşlarımızın 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanabilmeleri için adres beyanı başvurularını 13 Mart Cuma günü  saat 18.00’e kadar Başkonsolosluğumuza ŞAHSEN veyaPOSTAYLA yapmaları gerekmektedir. Gerekli tüm bilgi buradan tıklayınız Türkiye CumhuriyetiŞikago Başkonsolosluğu

Türkiye Cumhuriyeti Şikago Başkonsolosluğu

Resim
Başkonsolosluk Duyurusu Genel Seçimlere İlişkin Duyuru , 12.03.2015      
1. Vatandaşlarımızın 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy kullanabilmeleri için adres beyanı başvurularını 13 Mart Cuma günü  saat 18.00’e kadar Başkonsolosluğumuza ŞAHSEN veyaPOSTAYLA yapmaları gerekmektedir. Gerekli tüm bilgi buradan tıklayınız Türkiye CumhuriyetiŞikago Başkonsolosluğu

TASAVVUF NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Resim
şerîat, tarîkat, hakîkat ve mârifetİslâmʼın hedeflediği “kâmil insan” olabilmek için dînî hayatı; madde ve mânâ bütünlüğü, zâhir ve bâtın derinliği, akıl ve kalp âhengi, şekil ve ruh beraberliği içinde kavrayıp, yaşamak îcâb eder. Gerçek tasavvuf, İslâmʼın zâhirine ilâveten, bâtın plânında da kavranıp yaşanması gayretinden ibarettir. Bu ise meşhur tâbiriyle; “şerîat, tarîkat, hakîkat ve mârifet” bütünlüğü içerisinde İslâmʼı idrâk etmeyi gerekli kılar. Buna tipik bir misal olması kabîlinden ifâde edelim ki; Şerîatte, doyduktan sonra yemek israftır.Tarîkatte ise doyuncaya kadar yemek israftır.Hakîkatte, kifâyet miktarını, Allâh’ın huzûrundan gâfil olarak yemek israftır.Mârifette de bütün bunlara ilâveten, nîmetlerdeki ilâhî kudret veesmâ tecellîlerini tefekkür etmeden yemek israftır. Zira yaratılmış her varlık, Yaratıcıʼsının sonsuz kudret ve azametine birer delil mâhiyetindedir. Büyük velîlerden Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, çoğu zaman yemek pişirip sofra kurma işlerinde bizzat hizmet ederd…

TASAVVUF NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Resim
şerîat, tarîkat, hakîkat ve mârifetİslâmʼın hedeflediği “kâmil insan” olabilmek için dînî hayatı; madde ve mânâ bütünlüğü, zâhir ve bâtın derinliği, akıl ve kalp âhengi, şekil ve ruh beraberliği içinde kavrayıp, yaşamak îcâb eder. Gerçek tasavvuf, İslâmʼın zâhirine ilâveten, bâtın plânında da kavranıp yaşanması gayretinden ibarettir. Bu ise meşhur tâbiriyle; “şerîat, tarîkat, hakîkat ve mârifet” bütünlüğü içerisinde İslâmʼı idrâk etmeyi gerekli kılar. Buna tipik bir misal olması kabîlinden ifâde edelim ki; Şerîatte, doyduktan sonra yemek israftır.Tarîkatte ise doyuncaya kadar yemek israftır.Hakîkatte, kifâyet miktarını, Allâh’ın huzûrundan gâfil olarak yemek israftır.Mârifette de bütün bunlara ilâveten, nîmetlerdeki ilâhî kudret veesmâ tecellîlerini tefekkür etmeden yemek israftır. Zira yaratılmış her varlık, Yaratıcıʼsının sonsuz kudret ve azametine birer delil mâhiyetindedir.

Mobil internet

Resim
Zaman zaman hepimiz, yavaş internet bağlantılarıyla başa çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun nedeni bazen kalabalık bir kafede bağlandığımız, bant genişliği herkesi kaldırmayan bir Wi-Fi hotspot'u veya sorunlu bir internet bağlantısı olabilir. Ancak bu bağlantıyla bir süre yaşamanın da birkaç yolu var. Daha hızlı bir DNS'e geçin DNS sunucusu, en basit anlatımla internet sitelerine gitmek için sizi IP adresleri yazmaktan kurtaran, "www.google.com" yazarak Google'a gitmenizi sağlayan teknolojidir. DNS sunucunuzu değiştirmek ve daha hızlı bir DNS'e geçmek, bazı durumlarda bağlantınızı hızlandırabilir. DNS'ler arasında hızla geçiş yapmak için DNS Jumper'ı deneyebilirsiniz. İndirmeleri kapatın Arka planda varlığından bile haberdar olmadığınız işlemler bağlantınızı kullanıyor olabilir. NetLimiter gibi bir aracı kullanarak internete bağlanan yazılımları görebilir, onları kapatabilirsiniz. Otomatik yenilemeyi kapatın Web tarayıcınızda Facebook, Twitter gibi kendi k…

Mobil internet

Resim
Zaman zaman hepimiz, yavaş internet bağlantılarıyla başa çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun nedeni bazen kalabalık bir kafede bağlandığımız, bant genişliği herkesi kaldırmayan bir Wi-Fi hotspot'u veya sorunlu bir internet bağlantısı olabilir. Ancak bu bağlantıyla bir süre yaşamanın da birkaç yolu var. Daha hızlı bir DNS'e geçin DNS sunucusu, en basit anlatımla internet sitelerine gitmek için sizi IP adresleri yazmaktan kurtaran, "www.google.com" yazarak Google'a gitmenizi sağlayan teknolojidir. DNS sunucunuzu değiştirmek ve daha hızlı bir DNS'e geçmek, bazı durumlarda bağlantınızı hızlandırabilir. DNS'ler arasında hızla geçiş yapmak için DNS Jumper'ı deneyebilirsiniz. İndirmeleri kapatın Arka planda varlığından bile haberdar olmadığınız işlemler bağlantınızı kullanıyor olabilir. NetLimiter gibi bir aracı kullanarak internete bağlanan yazılımları görebilir, onları kapatabilirsiniz. Otomatik yenilemeyi kapatın Web tarayıcınızda Facebook, Twitter gibi kendi …

How to Install a Tankless Hot Water Heater

Resim
You will thank yourself a million times over for choosing tankless water heating. Be aware that there will be a slight delay for the hot water to arrive at your fixtures and that the money saved in standby loss is offset by the higher cost of equipment, gas pipe, flue pipe and materials.
CAUTION: Tankless water heaters generally require larger diameter gas supply lines, higher voltage power supply (if contemplating electric on-demand), dedicated – special stainless steel flue (known as Category II, III or IV) or larger diameter exhaust system. Please take these things into consideration before you decide to DIY. It is highly recommended that you use special union connector sets for the water supply which employ bypass capability. This will allow for simple, easy de-liming maintenance process in the future. Turn off main incoming water line to house. Disconnect supply line from old water heater. You will probably have some water left in the line even though your main has been shut off. Pla…

How to Install a Tankless Hot Water Heater

Resim
You will thank yourself a million times over for choosing tankless water heating. Be aware that there will be a slight delay for the hot water to arrive at your fixtures and that the money saved in standby loss is offset by the higher cost of equipment, gas pipe, flue pipe and materials.
CAUTION: Tankless water heaters generally require larger diameter gas supply lines, higher voltage power supply (if contemplating electric on-demand), dedicated – special stainless steel flue (known as Category II, III or IV) or larger diameter exhaust system. Please take these things into consideration before you decide to DIY. It is highly recommended that you use special union connector sets for the water supply which employ bypass capability. This will allow for simple, easy de-liming maintenance process in the future. Turn off main incoming water line to house. Disconnect supply line from old water heater. You will probably have some water left in the line even though your main has been shut off. Pla…