Kayıtlar

Çünkü islâmlık terakkiye (ilerlemeye) manidir.

Çünkü islâmlık terakkiye (ilerlemeye) manidir.

Adı Emin Ersoy’dur. Merhum Akif’in oğlu