Kayıtlar

Çünkü islâmlık terakkiye (ilerlemeye) manidir.

Çünkü islâmlık terakkiye (ilerlemeye) manidir.