Kayıtlar

Şefaat

En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî.