Kayıtlar

Fatiha Suresi, Müddesir suresinden sonra Mekke'de inmiştir.