Kayıtlar

İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? (75:36)