Kayıtlar

Domuzun herkese, ipek ve altının erkeklere haram edilişinin hikmeti nedir?