Kayıtlar

Timurtaş Hoca, 3 ay sonra evinin kapısına atılmış.