Kendini Türk olarak tanımlayan BAR müdavimlerine duyurulur. Genetiğine tecavüz edilmiş Gregorius Türkleri sizi...

Genetiğine tecavüz edilmiş Gregorius Türkleri sizi...


(Türkler’in nasıl yıkılacağını II. Mahmud zamanında yaşayan bir Patriğin, Rus Çarı’na gönderdiği mektuptan öğrenelim.)

Istanbul Patriklerinden olan Gregorius, Ikinci Mahmûd Han zamanında çıkan Rum isyanının baş plânlayıcısıydı. (Bu suçundan 1821‘de Patrikhane kapısında idam edildi.) Patrik Gregorius’un Rus Çarı Aleksandra’ya yazdığı mektup, tarihî öneme hâiz olup, önemli tespitlerde bulunması bakımından mühimdir. Patrik, Rus Çarı Aleksandra’ya yazdığı mektupta şöyle demektedir:
“Türkler’i maddeten ezmek ve yıkmak imkânsızdır. Onlar, mensub oldukları dinin gereği olarak çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzet-i îmân sahibidirler. Bu hasletleri; dinlerine bağlılıkları ve kadere rızâ göstermeleri yanında, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir.
Zekîdirler ve kendilerini müsbet yolda yönetecek reislere sâhib oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gâyet kanâatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hattâ kahramanlık ve şecaat duyguları da, geleneklerine olan bağlılıklarından, ahlâklarının güzelliğinden ileri gelmektedir.

Türkler’in evvelâ itaat duygusunu kırmak ve manevî rabıtalarını (bağlarını) kesretmek (parçalamak), dînî metanetlerini (sağlamlığını) zaafa uğratmak (zayıflatmak) icâb eder. Bunun da en kısa yolu, onları an’anât-i milliyetlerine (millî geleneklerine), maneviyâtlarına uymayan haricî fikirlere, hareketlere ve davranışlara alıştırmaktır.

Maneviyâtları sarsıldığı gün, Türkler’in kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zahiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve onları maddî vâsıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı Devletini tavsiye için mücerred olarak harb meydanındaki zaferler kâfi değildir. Hattâ, sâdece bu yolda yürümek Türkler’in haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden, durumu anlamalarına sebeb olabilir.
Yapılacak olan, Türkler’e bir şey hissettirmeden, bünyelerindeki tahribi tamamlamaktır.”

*Kendini "Türk" olarak tanımlayan BAR müdavimlerine duyurulur. Genetiğine tecavüz edilmiş Gregorius Türkleri sizi...

YAZ GELİNCE PLAJDA KIŞ GELİNCE BARLARDA ÖMÜR TÜKETENLER SONRADA SÖZE GELİNCE TÜRKLÜK KONUSUNDA MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN NAMUS VE İFFET ANLAYIŞINI KAYBETMİŞLER İÇİN PAYLAŞIN
Yorumlar

Popüler Yayınlar