This picture is from Thailand, mashaAllah!

How is your taraweeh going? Let's make it out to the masjid for taraweeh when we can, in'sha'Allah. After all, there's only a few nights left and one of them could be Laylatul Qadr. How awesome would it be if you were to have prayed taraweeh on the Night of Power?

This picture is from Thailand, ma'sha'Allah!

Allahu Akbar!
 


This picture is from Thailand, ma'sha'Allah!
Abdülhamid in hanımından Menderes e Oğlum, geçinemiyorum, beni âciz bırakma

Yalan Yazan Tarih utansın

Abdülhamid’in hanımından Menderes’e

‘Oğlum, geçinemiyorum, beni âciz bırakma'

Sultan İkinci Abdülhamid'in hanımı Müşfika Kadınefendi, 26 Ekim 1954'te Başbakan Adnan Menderes'e yazdığı mektupta "Oğlum, örtülü ödenekten her ay 200 lira maaşım var ama artık geçinemiyorum. Mümkünse bir miktar ilâve yapın ve beni âciz şekilde yaşamaktan kurtarın" demiş ve aylığına 50 lira zam yapılmıştı..

İşte o Mektup;

“Sayın Başvekil, Ben, Osmanlı hanedanının son hükümdarlarından II. Abdülhamid’in dördüncü zevcesiyim. O devrin ebediyen kapandığına kail (razı olmuş) bulunmaktayım. Devir kapanırken, mezkûr hanedana mensup olanlar hasbelicap (durumun gereği olarak) memleketi terketmek mecburiyetinde kaldılar. Ben, ol bâbdaki (o konudaki) kanunun bahşettiği müsaadelerden bilistifade (istifade ederek) şefik milletimin âgûşuna (merhametli milletimin kucağına) sığınarak sevgili milletimi terketmeyip daimî surette onun sâye-i himayesinde (himayesi altında) kaldım.

Yedi yüz senelik bir devrin yegâne yadigârı olan bendeniz sayın vekâletinizin mestûresinden (örtülü ödeneğinden) lûtfettiği 200 liradan başka bir gelirim yoktur. Bu tahsisatla mahmûl (yüklenmiş) bulunduğun tarihin şerefini vikaye ederek (koruyarak) yaşayabilmek için cemiyette yaşayan bir insanın bütün ihtiyaçlarını terkederek senelerden beri tamamen münzevî bir halde devlet ve millete duâhan olarak (dua ederek) yaşıyorum. Lâkin son günlerde zarûrî ihtiyaçlar karşısında lütuf buyurulan 200 lira ile böyle bir hayatı idame ettirmeğe (devam ettirmeye) kâfi gelememektedir. Millet ve devletten başka istinâdgâhım (dayanağım) yoktur.

Tarihin şefîk (merhametli) milletimize vedia (emanet) olarak bıraktığı 85 yaşındaki bir insanın asîl milletimiz ortasında zebûn (âciz) olarak yaşamasına necîp milletimizin rıza göstereceğine asla ihtimal veremem. Onun için:

Oğlum... Hâlimi arzettim. Yeniden milletin âgûşuna dehâlet ediyorum (kucağına sığınıyorum). Milletimin hakikî mümessilleri olan sizlere müracaat ediyorum. Mümkünse verilen tahsisata bir miktar daha ilâvesine delâletlerinizi rica ederken sevgi ve dualarla gözlerinizden öperim.

Müşfika Kayasoy
Beşiktaş, Serencebey Yokuşu No: 53 İstanbul”

Kaynak:Murat Bardakçı,7 Ocak Köşe yazısı
Sufi islamic Song Ruhunuzu dinlendirin

Ottoman Music - Sufi islamic Song (الدولة العثمانية) Nasheed I...


Ottoman Music - Sufi islamic Song (الدولة العثمانية) Nasheed Ilahi


YEŞİLÇAM FİLMLER DİN İLE ALAY ETTİLER VE İZLETTİRDİLER

YEŞİLÇAM FİLMLER DİN İLE ALAY ETTİLER VE İZLETTİRDİLERYEŞİLÇAM FİLMLER DİN İLE ALAY ETTİLER VE İZLETTİRDİLER

ÜÇKAĞITÇI DİN ADAMI PORTRESİ, CUMHURİYET PROJESİDİR...

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Sürmeli, "Üçkağıtçı' din adamı portresi Cumhuriyet'in projesi"dir dedi.

"Din adamları toplumdan dışlandı" diyen Sürmeli Zaman'da yer alan röportajında şunları söyledi:

"Yeşilçam'ın "yalancı, üçkağıtçı din adamı" portreleri Cumhuriyetin projesiydi. İstenmiyordu, onun için o roller öyle yazılıyor, oynanıyordu. Araştırmayan insanlara hacı-hoca takımı böyledir dendi. Din adamları toplumdan dışlandı. İyi ki sinema vardı da, o günlerde nasıl bakıldığını, algılandığını görebiliyoruzSana vahyedilen Kitab ı oku ve namazı kıl

ANKEBUT 45
2 dakikalik guzel bir video bakalim insaallah


Fatihin Torunları


ANKEBUT 45. (Resûlüm!)

Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl.
Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.
Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür.
Allah yaptıklarınızı bili

Zafer Islamin olacak