WILL IT CHARGE ALL MY THINGS


thingCHARGER is a simple, elegant new way to charge all your things. Just plug it intoany outlet and you'll have a neat charging station — free of ugly wires.
Charge All Your Things At Once
Charge any phone, any tablet, any reader from any brand.
Plug 2 or 3 thingCHARGERs together and charge all your things at once.
Watch the video above, and fall in love again.

Quick Facts

Patent Pending Design  featuring:


USB powerThe worldwide device charging standard.

Charge AnythingCharge anything USB. Smartphone, Tablet, Reader... Samsung, Apple, HTC, Motorola, LG, Nokia, Sony, Kindle... anything.

Interchangable Tips – Store in the BackTips swap in seconds so they're never lost, always ready to charge any device, from any brand.

Wire-less Charging 
Unlike the 'wireless' chargers, see below...


'Invisible' Design 
'Disappears' into the wall outlet.


Keeps Outlets Free to UseFull power from both outlets.

Frees up Desk and Counter SpaceAnd saves from coffee spills.

2 Regular USB outletsHiding underneath, just in case.

Plug 2 or 3 Together – Charge All Your Things At Once
Plug 2 or 3 thingCHARGERs together to make a compact charging station.


Green by DesignUses no power when not in use.

Highly Recyclable
Green from the start. And at the end.

Astonishing Referral Program
Green from the start. And at the end.Will it Charge All My Things?

Yes. Oh Yes. Charges everything USB.
thingCHARGER ships with Micro & Mini-USB and the Apple 30-pin. Lightning is an optional extra.

(There's an exhausting, if not exhaustive, list of devices we'll charge at the foot of this page).

If you have a USB device, thingCHARGER will charge it.
These days there's only a handful of connectors needed to cover just about every smartphone, tablet and reader on the market.
The Secret is in the Tips
thingCHARGER will ship with Apple 30-pin, Micro-USB and Mini-USB tips with Apple Lightning as a $9 optional extra. If you have different devices which use different tips you can either just switch tips in seconds (they store neatly in the back) or plug 2 or 3thingCHARGERs together to charge several different devices at once.
There's over a billion (yes, one billion) devices on the planet that can charge withthingCHARGER. (At the foot of this page we have a rather long list of just some of the models.)
Charge All Your Things At Once
Lightning Tips $9 Optional Extra
If you choose to support us and want to charge any of the newer Apple devices please add $9 to your contribution for each Lightning Tip you'd like.
(We hate charging extra for Lighting, but we have to — see below).

Annenin yanından ayrılma! Cennet onun ayağı altındadır...

Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) eshabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe Resulullah`ın (sallallahu aleyhi ve sellem) huzuruna telaşla girerek:

- Ya Resulullah! Şu anda kocam ölüm döşeğinde, belki biraz sonra ölmüş olacak... Yalnız yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendiside getirmeye çalıştığı halde şehadet kelimesi getiremiyor. Kocamın imansız gitmesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardımınızı bekliyorum, dedi.

Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Kocan sağlığında ne gibi kötü harekette bulunurdu? diye sordu.

Kadın hiçbir kötü amelinin olmadığını, namazını kılıp her türlü ibadetini noksansız yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Bu sefer Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Kocanızın dünyada kimi var? diye sordu.


Kadın ihtiyar bir annesi olduğunu söyleyince Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kadının kocası Alkama`nın anasını huzura çağırdı. Hazreti Alkama`nın anası, Resulullah efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) huzuruna çıktı. Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Oğlun sana karşı nasıl hareket ederdi? Oğlundan memnun musun? diye sordu.

Alkamanın anası:

- Ya Resulullah, oğlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanımını dinledi, bana hor bakmaya başladı. Hatta son zamanda evini bile ayırdı. Ben de üzüldüm onun bu hareketine, dedi.

Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellemyaşlı kadına; oğlunun ölüm döşeğinde olduğunu, hakkını helâl etmediği takdirde cehennem azabı çekeceğini söylediyse de kadın:

- Hakkımı helâl etmem ey Allah`ın Resûlü, dedi.

Alkama ise evde yatıyor, halâ şehadet kelimesi getiremiyordu.

Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), kadının annelik şefkatini harekete geçirmek için, orada bulunanlara:

- Bana biraz odun hazırlayın, diye emir verdi.

Kadın hayretle :

- Odunu ne yapacaksın ya Resulullah! diye sormaktan kendini alamadı.

Çünkü o da şüphelenmişti.

Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

- Oğlunu yakacağım... Zira yarın cehennemde yanacağına cezasını burada çeksin, daha iyi, diye buyurunca, kadın dayanamadı:

- Oğlumun gözümün önünde yanmasına razı olamam ya Resulullah ! Ona hakkımı helal ediyorum, dedi.

Murat hasıl olmuştu... Resulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Bilâl-ı Habeşi Hazretlerini göndererek:

- Git bakalım, Alkama ne haldedir? buyurdular.

- Bilâl-i Habeşi Alkama`nın yanına varıp şehadet kelimesini telkin ettiğinde, Alkama`nın dili açılmıştı :

- Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Resûlüllah, deyip ruhunu Allah`a teslim etti.


Kaynak: Büyük Dini Hikayeler, İ.Sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayınevi

"Yüce Rabbim! Cümlemize annemizin hayır duasını almayı nasip eyle. Amin."
Evlat Ana Hak
Annenin yanından ayrılma! Cennet onun ayağı altındadır... (Nesai)

http://tahirhakyolunda.blogspot.com
http://gercektarihdeposu.blogspot.com

Allah’a Teslim Olmak

Her Durumda Allah’a Teslim Olmak


Sahrada oturan bir adam vardı. Adamın, kendisini sabah namazına kaldıran bir horozu, kendisini ve eşyalarını hırsızlardan koruyan bir köpeği ve suyu ile çadırını yüklediği bir merkebi vardı.

Bir gün yakınında bulunan kasabalıların yanına, onlarla konuşmak için gitti. Onlarla birlikte kahvelerinde otururken kendisine, horozunu bir tilkinin yediğini bildirirler. Adam bu haberi duyunca;


- Hayırdır inşaAllah, der.

Bir müddet sonra, köpeğinin de ölüm haberi gelir ve adam yine;

- Hayırdır inşaAllah, der.

Yine bir müddet sonra, kurdun, adamın eşeğinin karnını yardığı haberi gelir, bu sefer de adam;

- Ümit edilir ki, bu işte de bir hayır vardır, der.

Gece olunca çadırına gider ve uyur. Sabahleyin, o kasabada yaşayan insanların düşmanlarının geceleyin kasabaya baskın yaptıklarını, horozların öttüğü, köpeklerin havladığı ve merkeplerin anırdığı evlerin yerini keşfedip bütün mallarını yağma ettiklerini görür. Kasabada sadece kendisinin mallarına bir zarar gelmez. Bu olaydan sonra hayvanlarının niçin öldüğünü anlar ve Allah'a şükreder.

Kaynak: Ahmed Şihabuddin El-Kalyubi'nin, "Dini Hikayeler" adlı kitabı. 
Sayfa: 124 Çeviren: Hüseyin Erdoğan.gercektarihdeposu.blogspot.com blogundan alıntıdır.

Allah Teslim Sukur
http://tahirhakyolunda.blogspot.com

Cahillerin Dinde Söz Sahibi Olması

Müslümanlar uyanık olmalı

Kıyâmet alâmetlerinin, şimdi çoğu çıkmış, her yere yayılmıştır. Cahillerin çoğalması, ilim adamlarının azalması, cahillerin dinde söz sâhibi olup herkese yanlış yol göstermesi bu alâmetlerdendir

Bunun için Müslümanlar uyanık olmalıdır. Her söze güvenmemelidir. Hutbelerde, kitaplarda ve gazetelerde, “Ehl-i Sünnet” âlimlerini ve bunların kitaplarını bildirmeyip, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden, kendi kafalarına göre ma’nâ çıkaranlara inanmamalıdır.

 
Mezhebsizler, yâ bid’at sahibi sapıktır, yâhud kâfirdir. Bunların her ikisi de 
her zaman din adamı kılığına girerek Müslümanları aldatmışlar, doğru yoldan çıkarmışlardır. Mezhebsizlerin bildirdikleri âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere, ehl-i sünnet âlimlerinin nasıl ma’nâ verdiklerini aramalı, işin doğrusunu öğrenmelidir. 

Bunun için güvenilen, fıkıh “İlm-i Hâl” kitaplarını okumalıdır. Ehl-i sünnet âlimleri, âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i şerîflerin hepsini incelemiş, kılı kırk yararak doğru ma’nâlarını bulmuşlar, kitaplara yazmışlardır. 

Şimdi biraz arabî bilen din cahilleri, kendilerini müctehid sanıyorlar. Biz fakülteyi de bitirdik, diploma aldık diyerek islâm âlimlerini küçük görüyorlar. Hâlbuki, bir zamanda yaşamış olan müctehidlerin “İcmâ” yani sözbirliği ile bildirmiş oldukları birşey, dinde zarûrî olan şeylerden ise, yani cahillerin bile işittiği, heryere yayılmış bilgilerden ise, bu şeye inanmak da, uymak da farzdır.

Böyle icmâya inanmayan kâfir olur. İnanıp da uymayan, fâsık olur. İcmâ ile bildirilmiş olan şey, zarûrî bilinen şeylerden değil ise, buna inanmayan kâfir olmaz. “Bid’at sâhibi” sapık olur. Uymayan yine fâsık olur. Günâh işlemiş olur.

İbni Melek, “Usûl-i fıkh” kitabında, icmâ bahsinde diyor ki;

“Bir zamanda yaşamış olan müctehidler, birşeyin nasıl yapılacağında, sözbirliğine varamamış, başka başka söylemişler ise, bunlardan sonra gelen âlimlerin bunların sözlerinden birine uyması lâzımdır. Başka türlü söylemeleri câiz değildir, bâtıldır. Böyle olduğunu bütün âlimler sözbirliği ile beyân buyurmuşlar, icmâ hâsıl olmuştur.”

gercektarihdeposu.blogspot.com blogundan alıntıdır

http://tahirhakyolunda.blogspot.com
Dua Pray
ŞÜKÜRLER OLSUN RABBİMİZİN DUA KAPISI BÜYÜKTÜR ASLA KAPANMAZ

gercektarihdeposu: TÜRK MİTOLOJİSİNDE EFSANEVİ UÇAN AT (TULPAR)

gercektarihdeposu: TÜRK MİTOLOJİSİNDE EFSANEVİ UÇAN AT (TULPAR):

TÜRK DESTANLARINDA KANATLI AT (TULPAR)

Türk destanlarında kahramanlar kadar atlar da olağanüstü güçlere sahiptirler. Bu atların bilinen en önemli özelliği uçabilmeleridir. Beyaz kanatlara sahip olan bu atlar aynı zamanda insanların dilinden anlarlar ve hatta onlar gibi konuşabilirler. Sahip oldukları bu olağanüstü özellikler sayesinde sahiplerini her türlü kötülüklerden korurlar ve >>>devamını yukarıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz.