Cahillerin Dinde Söz Sahibi Olması

Müslümanlar uyanık olmalı

Kıyâmet alâmetlerinin, şimdi çoğu çıkmış, her yere yayılmıştır. Cahillerin çoğalması, ilim adamlarının azalması, cahillerin dinde söz sâhibi olup herkese yanlış yol göstermesi bu alâmetlerdendir

Bunun için Müslümanlar uyanık olmalıdır. Her söze güvenmemelidir. Hutbelerde, kitaplarda ve gazetelerde, “Ehl-i Sünnet” âlimlerini ve bunların kitaplarını bildirmeyip, âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîflerden, kendi kafalarına göre ma’nâ çıkaranlara inanmamalıdır.

 
Mezhebsizler, yâ bid’at sahibi sapıktır, yâhud kâfirdir. Bunların her ikisi de 
her zaman din adamı kılığına girerek Müslümanları aldatmışlar, doğru yoldan çıkarmışlardır. Mezhebsizlerin bildirdikleri âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere, ehl-i sünnet âlimlerinin nasıl ma’nâ verdiklerini aramalı, işin doğrusunu öğrenmelidir. 

Bunun için güvenilen, fıkıh “İlm-i Hâl” kitaplarını okumalıdır. Ehl-i sünnet âlimleri, âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i şerîflerin hepsini incelemiş, kılı kırk yararak doğru ma’nâlarını bulmuşlar, kitaplara yazmışlardır. 

Şimdi biraz arabî bilen din cahilleri, kendilerini müctehid sanıyorlar. Biz fakülteyi de bitirdik, diploma aldık diyerek islâm âlimlerini küçük görüyorlar. Hâlbuki, bir zamanda yaşamış olan müctehidlerin “İcmâ” yani sözbirliği ile bildirmiş oldukları birşey, dinde zarûrî olan şeylerden ise, yani cahillerin bile işittiği, heryere yayılmış bilgilerden ise, bu şeye inanmak da, uymak da farzdır.

Böyle icmâya inanmayan kâfir olur. İnanıp da uymayan, fâsık olur. İcmâ ile bildirilmiş olan şey, zarûrî bilinen şeylerden değil ise, buna inanmayan kâfir olmaz. “Bid’at sâhibi” sapık olur. Uymayan yine fâsık olur. Günâh işlemiş olur.

İbni Melek, “Usûl-i fıkh” kitabında, icmâ bahsinde diyor ki;

“Bir zamanda yaşamış olan müctehidler, birşeyin nasıl yapılacağında, sözbirliğine varamamış, başka başka söylemişler ise, bunlardan sonra gelen âlimlerin bunların sözlerinden birine uyması lâzımdır. Başka türlü söylemeleri câiz değildir, bâtıldır. Böyle olduğunu bütün âlimler sözbirliği ile beyân buyurmuşlar, icmâ hâsıl olmuştur.”

gercektarihdeposu.blogspot.com blogundan alıntıdır

http://tahirhakyolunda.blogspot.com
Dua Pray
ŞÜKÜRLER OLSUN RABBİMİZİN DUA KAPISI BÜYÜKTÜR ASLA KAPANMAZ

Yorumlar

Popüler Yayınlar