Yayınlar

Mart 16, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır

Resim
Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Tebliğ ve Terbiye Metodu
Alemlere rahmet olarak gönderilen Rasul-i Ekrem’in İslam’ı tebliğ etme ve insanları terbiye metodu, Kur’an’ın tayin ettiği ve sınırlarını çizdiği ilkeler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Onun davetinin ve taliminin temeli, hikmete, güzel öğüde, merhamet ve yumuşaklık prensiplerine dayanır.

Kur’an ona tebliğ konusunda şu öneride bulunmuştur: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…” (Nahl, 16/125) Ayette geçen “hikmet” kavramı çeşitli anlamlara gelmektedir. Hikmet, sözde ve fiilde doğruyu tutturmak, varlıkların özündeki manaları ve Allah’ın emrini anlamak, varlık düzenindeki her şeyi yerli yerine koymak, doğru ve güzel işlere yönelmektir. Allah’ın emirlerini düşünmek ve ona uymaktır. Doğru ve hızlı karar verebilmektir. Allah’a itaattir. Doğruya iletmektir. (Geniş bilgi için bkz. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 1971, II. 205–215)

Hikmet ke…

Meleklerin Girmediği Bir Evde Yaşamaktan Allah'a Sığınırım

Resim
RAHMET MELEKLERİNİN GİRMEDİĞİ EVLER
1- Akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin, sıla-i rahmi terkedenin evi. (Tevbe:71,Buhari)

2- Anne ve babaya itaat etmeyenin evi. (Nisa:36, Lokman:14)

3- Yetim malı yiyenin evi. (Nisa:10, Buhari ve Müslim)

4- Faizle alınan ev ve içinde faiz yenilen ev. (Bakara:275-276, Buhari)

5- İçinde köpek bulunan ev. (Buhari ve Müslim, İbni Mace)

6- Allah’ın zikredilmediğ meclisler, peygamber efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) salat ve selam getirilmeyen meclisler, nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulunduğu evler. (Buhari, Müslim)

7- İçinde sahabeye, ölülere, rüzgara, horoza, hastalığa ve benzeri şeylere çok sövülen evler. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

8- İçinde resim ve heykel bulunan evler. (Buhari)

9- Allah’ı zikir dışında teğanni (nağme) yapılan, müzik aletleri bulunan ev. (İ.Ahmed)

10-İçinde çan olan ev. (Müslim, Ebu Davu ve Tirmizi)

11-İçinde bağıra çağıra, ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev. (Müslim)

12-İçinde içki içilen ve kumar oynanan ev. (Maide:90-92…

Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur.

Resim
Bir gün, Hz. Osman abdest alıyor. Abdest bitiyor, kurulanıyor, gülmeye başlıyor. 
Yanındakiler "hayırdır inşaAllah" diyorlar.
Hz. Osman onlara soruyor: Ne için güldüğümü niye sormuyorsunuz?
Yanındakiler de soruyorlar: Efendim affedersiniz, niye gülüyorsunuz?
Hz. Osman anlatıyor: Bir gün, benim şu abdest aldığım yerde Rasulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) abdest alıyordu. Biz de oradaydık. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) abdestini aldı, gülmeye başladı. Sonra, "Neden güldüğümü, niye sormuyorsunuz?" buyurduğu hatırıma geldi.
Peki efendim, ne oldu?

Biz de, "Ya Rasulullah, niye güldünüz?" diye sorduk.Cevaben buyurdu ki: Bir müminin abdestte, yüzünü yıkarken, bütün küçük günahlarının, suyla beraber aktığını görüyorum. Elini yıkarken, başına mesh ederken, ayaklarını yıkarken, bütün günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ümmetim kurtuluyor diye sevinip ben gülmeyeyim de, kim gülsün?

Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. [Buhari] 


Sayin Kar…

Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur.

Resim
Bir gün, Hz. Osman abdest alıyor. Abdest bitiyor, kurulanıyor, gülmeye başlıyor. 
Yanındakiler "hayırdır inşaAllah" diyorlar.
Hz. Osman onlara soruyor: Ne için güldüğümü niye sormuyorsunuz?
Yanındakiler de soruyorlar: Efendim affedersiniz, niye gülüyorsunuz?
Hz. Osman anlatıyor: Bir gün, benim şu abdest aldığım yerde Rasulullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) abdest alıyordu. Biz de oradaydık. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) abdestini aldı, gülmeye başladı. Sonra, "Neden güldüğümü, niye sormuyorsunuz?" buyurduğu hatırıma geldi.
Peki efendim, ne oldu?

Biz de, "Ya Rasulullah, niye güldünüz?" diye sorduk.Cevaben buyurdu ki: Bir müminin abdestte, yüzünü yıkarken, bütün küçük günahlarının, suyla beraber aktığını görüyorum. Elini yıkarken, başına mesh ederken, ayaklarını yıkarken, bütün günahlarının döküldüğünü görüyorum. Ümmetim kurtuluyor diye sevinip ben gülmeyeyim de, kim gülsün?

Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. [Buhari] 


Sayin Kar…