Ingilizce Demokrasi

Demokrasiyi ANLAYALIM

Government of the people, for the people, by the people.
Halk için, halk tarafından, halkın (kendi) yönetimi


Freedom is when the people can speak, democracy is when the government listens. -- Santiz Alastair Farrugia
İnsanlar konuşabiliyorsa özgürlük gerçekleşir; ama demokrasi hükumet kulak verirse gerçekleşir.


The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter. -- Sir Winston Churchill
Ortalama seçmenle 5 dakika konuşun -- demokrasi karşıtı bir görüş geliştirmenize yeter de artar bile

Democracy consists of choosing your dictators after they've told you what you think it is you want to hear. -- Alan Coren
Demokratik süreç: Müstakbel diktatörleriniz, önce düşüncenizi koşullandırır. Neyin, nelerin sizin için yararlı olacağını, neler istemeniz gerektiğini size dikte ettirirler. Sonra size bunları vaad eder, oylarınızı alırlar.


 Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner. -- James Bovard
Demokrasi iki kurt ve bir kuzunun akşama ne yiyecekleri konusunda bir oylama yapmalarından başka birşey değil.


Democracy forever teases us with the contrast between its ideals and its realities, between its heroic possibilities and its sorry achievements. -- Agnes Repplier
İdealleri ile gerçekleri, cesur olasılıkları ile biçare başarıları arasındaki çelişkiyle demokrasi bizimle hep dalga geçiyor.


Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve. -- George Bernard Shaw
Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizin teminatıdır.


Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few. -- George Bernard Shaw
Demokrasi, kendi çıkarları için çalışan az sayıda kişi tarafından atanma yerine, ehliyetsiz ve beceriksiz çok kişi tarafından seçilmişlik ilkesini getirir.
Yorumlar

Popüler Yayınlar