Çocuk Müslüman İsmi Josef bunun adı Dinlerarası Diyalog

Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü


İngiltere’den gelen bir haber doğrusu bendenizi üzdü ve kaygılandırdı. İngiltere’de yaşayan Müslüman bir Türk ailesi… Namaz kılıyorlar, oldukça dindarlar… Bu aile, hangisi olduğunu söylemeyeyim dini bir cemaate mensup… Bundan birkaç sene önce bir erkek çocukları oluyor, hangi ismi verelim diye bir yere soruyorlar, istişare neticesinde çocukcağıza Josef (Joseph) ismi veriliyor. Bir Hristiyan ismi. Yadırgayanlara, Josef bizdeki Yusuf’un karşılığıdır, bunda bir sakınca yoktur cevabını veriyorlar.

Müslüman Çocuğuna Josef İsmini Koymuşlar!
Evet, onlar Josef derler, biz Müslümanlar Yusuf deriz.
Onlar Abraham derler, biz İbrahim deriz.
Onlar Jesus derler, biz İsa deriz.
Onlar Moses derler, biz Musa deriz.

İslam tarihinde, Müslüman bir ailenin çocuğuna Josef, Abraham, Jesus, Moses ismini verdiği görülmemiştir.

Musevîliği veya Hristiyanlığı bırakıp Müslümanlığa geçen Batılılar isimlerini değiştirerek Müslüman isimleri alırken; Müslüman bir ailenin çocuğuna Josef ismini vermesini doğrusu çok yadırgadım.Bu aile Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü mezhebine bağlı imiş; Tevhid inancını, İslam Dinini, Kur’anın Hak Kitap olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa’nın (Salat ve Selam Olsun ona) Resulullah olduğunu inkar ve tekzip edenlerin de cennetlik olduğuna inanıyormuş.

Yangın çatıyı bacayı sarmış da haberimiz yok.

Sen hem Müslüman ol, namaz kıl, oruç tut ve sonra çocuğuna Josef ismini ver. Olacak şey değil ama oluyor işte.

Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir Fetva Heyeti vardır. Maalesef bu Fetva Heyeti Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü mezhebinin batıl olduğunu delil ve gerekçeleriyle halka ilan etmiyor. Bu vazifesini yerine getirmediği için de ayakları kayanların vebali Başkanlığa ve Heyete aittir.

Ülkemizde batıl, bozuk ve sapık Fazlurrahmancılık mezhebi de yayılıyor. Diyanetten ve Fetva Heyeti’nden tıs çıkmıyor.

Tarihe karışmış, nesli tükenmiş olan Mutezîle Mezhebi Türkiye’de hortladı, ona da ses çıkartan yok.

İranlı bir zındık, İslam Şinasi adlı kitabında açıkça “Allah gerçek bir Janus’tur’’ diye yazdı. Janus, iki çehresi olan bir Roma putudur. Bu zatın kitapları Türkçe’ye çevrildi. Diyanetten bu konuda cılız bir inilti bile çıkmadı… Dahasını da söyleyeyim: Onun, içinde binlerce vahim hata bulunan kitapları Diyanet Vakfı Kitabevleri’nde satıldı.

Türkiye Müslümanları üniter yapıya sahip tek bir ümmet olmadığı, bu ümmetin başında raşid bir İmam bulunmadığı, İmametin bir Şûrası, bir Meclis-i Meşâyihi, bir Fetva Heyeti olmadığı için korkunç boşluklar, ihmaller, gafletler oluşmuştur.

Gazetelerde, televizyonlarda açık oturumlarda Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırı bir sürü laf ediliyor, bunlara cevap veren kurumlar yok.

Diyanete sızan feministler dinimizi yıkmak için bir yığın dolap çeviriyor, bunlar da engellenmiyor.

Yıllarca uğraştılar, yüz kişilik bir heyet kurdular, devlet bütçesinden büyük paralar harcadılar, Resulullah Efendimizin hadislerini Avrupa standartlarına göre ayıkladılar, on milyonlarca Müslümanın bu hıyanetten haberi yok.

Josef Yusuf… Abraham İbrahim… Jesus İsa…

İyi uykular, sayın kardeşlerim…


M. Şevket Eygi 


buradan facebook syfamiza gidebilirsiniz

Yorumlar

Popüler Yayınlar