HADİSLERLE ŞABAN AYI

ŞABAN-I ŞERİF

Bu sene (2014) 29 Mayıs Perşembe’yi 30 Mayıs Cuma’ya bağlayan gece Şaban Ayına girdik, elhamdülillah. Şaban-ı Şerif, hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisidir.  Şaban'ın kelime anlamı; çokça dallanıp budaklanarak büyüyüp gelişen demektir. Şaban ayında, İslam tarihi açısından önemli olaylar gerçekleşmiştir; hicretin ikinci yılında kıble Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmiştir, Ramazan orucu farz kılınmıştır. Berat gecesinin bu ayın on beşinci gecesine isabet etmesi de Şaban ayına ayrı bir ulviyet kazandırmıştır. Şaban ayının diğer aylardan üstünlüğü, Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir. Şaban-ı Şerif’i bu idrak ve şuur ile ihya edelim, inşaAllahu Rahman.

Kuran-Berat-Salavat


Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır."


Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şaban, günahları temizleyendir.”

Münziri’nin rivayetiyle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim bayram gecesi ile Şaban’ın 15. gecesini (Berat gecesini) ihya ederse, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez”

Enes b. Malik der ki: “Rasulullahın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashabı, Şaban’ın hilalini görünce Mushaf-ı Şerif üzerine kapanıp Kur’an-ı Kerim okumaya devam ederlerdi. Müslümanlar bu ayda mallarının zekatını çıkarıp, Ramazan-ı Şerif’te oruç tutanlara kuvvet ve kudret bahşetmek için fakir, miskin ve zayıflara verirlerdi.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, Berat gecesi bütün Müslümanlara mağfiret buyurur; ancak kahin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan yahut ana-babasını inciten veya zinaya ısrarla devam eden müstesna.”

Hz. Aişe’den (r.anha) rivayetle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Allah Teala Hazretleri, Nısf-u Şa'ban (Berat) gecesinde dünya semasına iner ve Kelb Kabilesi’nin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder."

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Kim Berat gecesi yüz rekat namaz kılarsa, Allah o kimseye; otuzu Cennetle müjdeleyen, otuzu Cehennem azabına karşı garanti veren; otuzu ondan dünya afetlerini uzaklaştıran; onu da şeytanın tuzaklarına karşı onu koruyan yüz melek gönderir.”

Ebu Davud’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı; bu sefer de kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi.”

Bir rivayette şöyle zikredilmiştir:  “Her aydan Eyyam’ul-Biz’de (Beyaz günlerde, yani her kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde) oruç tutmak, dereceleri yüceltir ve sevapları büyütür.”


Yorumlar

Popüler Yayınlar