Hangi iman daha güzeldir?

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ashab-ı Kiram'a ''Hangi iman daha güzeldir?"

diye sordu. 

Onlar, ''Meleklerin îmanı'' diye cevap verdiler. 
O, "Onlar melekût alemini gördükleri halde onların imanında şaşılacak ne var?'' buyurdu.
Sahabe-i kiram "Öyleyse peygamberlerin imanıdır" dediler. 

O, "Onlar Allah'ın hitabını işitiyorlar bunda şaşacak ne var?" buyurdu. 
Bunun üzerine onlar, "Bizim imanımız" dediler.
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) "Siz beni ve mucizeleri gördünüz, sizin imanınızda şaşacak ne var?" buyurdu.
Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ya Rasulullah, hangi iman daha güzeldir?" diye sordular.
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) "Benden sonra gelecek olan ve beyaz bir kağıt üzerindeki satırlara iman edecek olanların imanıdır." buyurdu.

Ebû Said'l-hudri (r.a) şöyle anlattı: 

Bir adam Rasulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) "Ya Rasulullah! Seni görüp sana iman edenlere ne mutlu!" dedi. 
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) "Beni görüp de bana iman edenlere müjdeler olsun." Böyle dedikten sonra "Beni görmeyip de bana iman edenlere yedi kere müjdeler olsun." buyurdu.

Kaynak : http://gercektarihdeposu.blogspot.comiman islam muslim allah
tahirhakyolunda.blogspot.com
gercektarihdeposu.blogspot.com

Yorumlar

Popüler Yayınlar